TS. TỐNG THỊ MINH

07/12/2020

icon trỏ tayChuyên gia cao cấp
icon trỏ tayQuan hệ lao động, tiền lương
icon trỏ tayTổ biên tập Bộ luật lao động 2012 và 2019
icon trỏ tayBộ Lao Động Thương Binh và Xã HộiTiến sĩ, chuyên viên cao cấp: Tổng Thị Minh - Nguyên Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ LĐTB và XH; Nguyên Thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia; Nguyên Uỷ viên uỷ ban Quan hệ lao động; Nguyên thành viên Tổ Biên tập Đề án cải cách chính sách tiền lương nhà nước; Nguyên thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập Bộ luật lao động 2012 và 2019.

0981.444.083