TS. VŨ THỊ LA

20/10/2020

Vũ Thị La

Tiến sĩ ngành Quản lý kinh tế nghiên cứu chuyên sâu về quản trị nhân sự, quản trị tổ chức, quản trị sản xuất.
Giảng viên Khoa Kinh tế trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.
Trưởng phòng Hành chính nhân sự Tổ hợp Canifa Văn Giang
Giám đốc nhân sự công ty Cổ phần Thuận Đức 
Chuyên gia tư vấn quản trị tổ chức, quản trị nhân sự, setup nhà máy

Tiến sĩ kinh tế Vũ Thị La
Chuyên gia tư vấn, đào tạo về quản trị nhân lực và quản trị tổ chức
 
Các dự án tiêu biểu đã triển khai tư vấn, đào tạo 
- Dự án tư vấn BSC, KPI, lương 3P tại công ty Cổ phần Ổng đồng Toàn Phát
- Dự án setup nhà máy may Tân Tiến Phát - Thanh Hóa
- Triển khai KPI và OKR tại tổ hợp Canifa Văn Giang
- Đào tạo, huấn luyện về năng lực quản lý cho các cấp quản trị của Công ty Cổ phần Ổng đồng Toàn Phát, Công ty Cổ phần may Tân Tiến Phát, Công ty Cổ phần Thuận Đức,...
 

0981.444.083