Các lĩnh vực tư vấn
Tư vấn hoạch định chiến lược, triển khai chiến lược, tái cấu trúc doanh nghiệp
Tư vấn hệ thống quản lý nhân sự, sản xuất, chất lượng, bán hàng
Tư vấn xây dựng, áp dụng các công cụ quản trị BSC, KPI, OKR, lượng 3P
Tư vấn cải tiến năng suất
Tư vấn theo nhu cầu doanh nghiệp
Quy trình tư vấn
01 Khảo sát doanh nghiệp
02 Tổng hợp và phân tích dữ liệu doanh nghiệp
03 Đánh giá dữ liệu doanh nghiệp, đồng bộ mục tiêu chung giữa bên tư vấn và doanh nghiệp
04 Đưa ra chiến lược và các chương trình hành động, triển khai thực hiện
05 Kiểm soát, đo lường và đánh giá, điều chỉnh hoạt động thực thi của doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu
 
 
Hãy trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi để cảm nhận sự khác biệt.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
📍 Địa chỉ: Số 113 Nguyễn Công Hoan, P. Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên
☎️ Hotline:  0986 170 619/ 0912 692 848
📧 Email: daotao@doanhtriheadt.com
🌐 Website:  www.doanhtriheadt.com

 
0981.444.083