TS. ĐÀO XUÂN HỘI

21/11/2020

 icon trỏ tayPhó trưởng Khoa Luật – Trường Đại học Lao động – Xã hội;

icon trỏ tayChuyên gia Quan hệ lao động Việt Nam;
icon trỏ tayNghiên cứu độc lập về Hòa giải tranh chấp lao động tại Việt Nam;
icon trỏ tayLà giảng viên nguồn của dự án giữa Hiệp hội doanh nhân nữ (VWEC) với Chương trình hợp tác giới chủ Hà Lan (DECP) về một số kỹ năng hỗ trợ cải thiện mối quan hệ lao động trong các doanh nghiệp;
icon trỏ tayTác giả Giáo trình Luật Lao động và các sách tham khảo chuyên khảo về lao động;
icon trỏ tayTham gia tư vấn quan hệ lao động tại Crystal Martin
icon trỏ tayTham gia thực hiện các nghiên cứu quan hệ lao động tại các doanh nghiệp may mặc và da giầy, chế biến gỗ như: Tổng công ty may Nhà Bè, Công ty da giầy Hà Nội, Woodland ...
icon trỏ tayTham gia đánh giá, phỏng vấn sâu cho nhiều đề tài cấp bộ, cấp nhà nước, đề tài cơ sở…;

0981.444.083