TS. HOÀNG HẢI BẮC

20/10/2020

Hoàng Hải Bắc
☛ Tiến sĩ ngành Kinh tế quốc tế nghiên cứu chuyên sâu về năng lực cạnh tranh, khởi nghiệp.

☛ Trưởng Bộ môn Quản trị Kinh doanh Khoa Kinh tế trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

☛ Trưởng Ban đào tạo của Nhà máy Chế biến Thực phẩm Đồng Văn – Công ty TNHH Trung Thành (TrungThành Foods).
 
 
- Dự án tư vấn BSC, KPI và lương 3P tại Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát
- Tư vấn cho Công Ty Cổ Phần May Và Thương Mại Quốc Tế INDICO
- Tư vấn bán hàng cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Tiến Linh

0981.444.083