Trần Phương Thúy

08/06/2021

Năng lực sở trường
- Đào tạo về Quản trị nhân sự chuyên nghiệp
- Đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng bán hàng
- Coaching, tư vấn tổ chức bộ máy và hệ thống quản trị trong doanh nghiệp; khai sáng con đường sự nghiệp.

Kinh nghiệm
- 20 năm thực hành các nghiệp vụ quản trị nhân sự chuyên nghiệp
- Xây dựng, đào tạo và setup hệ thống kinh doanh trong doanh nghiệp
- Nhiều năm làm Trưởng phòng Nhân sự, Giám đốc nhân sự, Giám đốc Kinh doanh
- Là chuyên gia tư vấn quản trị hệ thống, đào tạo sales
- Coaching khai sáng con đường sự nghiệp cho sinh viên, các bạn trẻ

0981.444.083